Wie we zijn

Van oudsher was de Verkeerstuin Utrecht onderdeel van de Gemeente Utrecht. 
In 2016 vond er een heropening plaats en staat onder leiding van een stichting. 
De basisfinanciering komt voort uit een bijdrage van het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht. 
Deze financiering wordt alleen gegeven aan initiatieven vanuit de wijk. 

Ons team bestaat uit een coördinator, een beheerder en een hechte groep vrijwilligers. 
Op dit moment is de Verkeerstuin Utrecht alleen op basis van afspraak geopend. 

Verkeer wordt steeds drukker in ons almaar  groeiende land. 
Daarom is het belangrijk  om zo vroeg mogelijk (te beginnen met) vertrouwd te raken met verkeerssituaties. 

De Verkeerstuin Utrecht is een plek waar jong en oud, met of zonder beperking en van verschillende culturen 
en achtergronden op hun eigen tempo vertrouwd kan raken met verkeer. Dit gebeurt op een speelse en leerzame manier. 
Hierdoor groeit het vertrouwen en kan men weer deelnemen aan het verkeer en dus aan de maatschappij. 
In de Verkeerstuin maakt men kennis met verschillende vervoersmiddelen zoals een (loop)fiets, scootmobiel, rollator, auto (trap-auto), etc.

Daarnaast bieden wij een maatschappelijke plek aan door de activiteiten en onderhoud te laten doen door vrijwilligers en 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking. Dit gaat onder toezicht van de coördinatoren/ beheerders. 

Door het educatieve karakter van de Verkeerstuin Utrecht zijn verschillende activiteiten mogelijk. 
Bijvoorbeeld als aanvulling op uw verkeersproject voor uw peutercentrum, school en speciaal onderwijs, 
als uitje voor uw BSO, kinderdagopvang, vereniging, studenten en scouting maar ook voor educatieve kinderfeestjes.

De Verkeerstuin wordt vooral bezocht in het kader van verkeerseducatie. Dit kan voor kinderen in alle leeftijdscategorieën zijn, 
volwassenen die zich nog niet eerder zelfstandig in het Nederlandse verkeer hebben bevonden of 
revalideren maar we bieden ook ruimte aan de oudere doelgroep die graag een (dagdeel)activiteit willen doen. 

De meerwaarde die gecreëerd wordt in de Verkeerstuin Utrecht is vooral maatschappelijk. 
Door mensen verkeerseducatie te geven leert men om zich zelfverzekerd in het verkeer te begeven. 
Daarnaast is het een plek van ontmoeting waar allemaal verschillende achtergronden, culturen en leeftijden bij elkaar komen.

Mocht u of uw bedrijf willen bijdragen op welke manier dan ook of wilt u de Verkeerstuin Utrecht komen bezoeken met een activiteit? 
Neem gerust contact met ons op.