Wie we zijn

Van oudsher was de Verkeerstuin Utrecht onderdeel van de Gemeente Utrecht. In 2016 vond er een heropening plaats en staat onder leiding van een stichting. De basisfinanciering komt voort uit een bijdrage van het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht. Deze financiering wordt alleen gegeven aan initiatieven vanuit de wijk. 

Ons team bestaat uit een coördinator, een beheerder en een hechte groep vrijwilligers. Op dit moment is de Verkeerstuin Utrecht alleen op basis van afspraak geopend. 

De Verkeerstuin wordt vooral bezocht in het kader van verkeerseducatie. Dit kan voor kinderen in alle leeftijdscategorieën zijn, volwassenen die zich nog niet eerder zelfstandig in het Nederlandse verkeer hebben bevonden of revalideren maar we bieden ook ruimte aan de oudere doelgroep die graag een (dagdeel)activiteit willen doen. 

De meerwaarde die gecreëerd wordt in de Verkeerstuin Utrecht is vooral maatschappelijk. Door mensen verkeerseducatie te geven leert men om zich zelfverzekerd in het verkeer te begeven. Daarnaast is het een plek van ontmoeting waar allemaal verschillende achtergronden, culturen en leeftijden bij elkaar komen.

Mocht u of uw bedrijf willen bijdragen op welke manier dan ook of wilt u de Verkeerstuin Utrecht komen bezoeken met een activiteit? 
Neem gerust contact met ons op.