Welke mogelijkheden zijn er?

Verkeer wordt steeds belangrijker in onze almaar groeiende stad en land. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te (beginnen met) vertrouwt raken met verkeersituaties.

De Verkeerstuin Utrecht is een plek waar jong en oud, met of zonder beperking en van verschillende culturen en achtergronden op hun eigen tempo vertrouwd kan raken met verkeer. Dit gebeurt op een speelse en leerzame manier. Hierdoor groeit het vertrouwen en kan men weer deelnemen aan het verkeer en dus aan de maatschappij. 

In de Verkeerstuin maakt men kennis met verschillende vervoersmiddelen zoals een (loop)fiets, scootmobiel, rollator, auto (trap-auto), etc. Daarnaast bieden wij een maatschappelijke plek aan door de activiteiten en onderhoud te laten doen door vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking. Dit gaat onder toezicht van de coördinatoren/beheerders. 

In het educatieve karakter van de Verkeerstuin Utrecht zijn er verschillende activiteiten mogelijk. Denk hierbij aan uitjes vanuit de school,  BSO, kinderdagopvang, vereniging, scouting, kinderfeestjes  etc., maar ook fiets- en scootmobiellessen, verhuur, film- en foto locatie is mogelijk.

Maar ook ouderen, organisaties ten behoeve van zorg voor kinderen en volwassenen met een beperking, revalidatiecentra etc zijn van harte welkom om met hulpmiddelen bij ons te komen oefenen op het oefenterrein met vele mogelijkheden.

Contact