Verkeersles programma 

 
Programma verkeersactiviteit voor scholen, Kdv , BSO, internationale studenten, vluchtelingen of schoolreisjes in de Verkeerstuin Utrecht van ruim 2 uur en 15 minuten zal zijn: 

  • Ontvangst van de kinderen en volwassenen buiten onder de overkapping of in de lesruimte waar de verkeersregels en huisregels uitgelegd zullen worden en iedereen een verkeershesje aan kan trekken. Daarna zal iedereen ingedeeld worden in diverse  groepen ( naar gelang aantal kinderen) te weten: automobilist, fietser, voetganger, educatieve verkeerstafel, speurder ( verkeersborden zoeken) waarna ze buiten een rondje gaan lopen met de agenten en instructeurs door de verkeertuin waarbij diverse verkeerssituaties worden uitgelegd en vragen gesteld kunnen worden.

 

  • Dan gaan ze buiten in de verkeerstuin met de autootjes, op de fiets, als voetganger, aan de educatieve tafel en als speurder onder het toeziend oog van de agent en/of rijinstructeur en vrijwilligers samen met u begeleiders op een leuke manier aan de gang, met echt werkende verkeerslichten, spoorbomen, rotonde, woonerf, tramovergang etc. met als afsluiting een verkeersdiploma voor de school ( die u kunt kopiëren met de naam erop van de kinderen)
  • Tussendoor krijgen alle kinderen een verantwoord sapje aangeboden met wat lekkers en voor begeleiding staat koffie / thee en water klaar.
  • Alle kinderen wisselen om de 15 minuten zodat ze alle onderdelen hebben gedaan.
  • Daarnaast hebben wij spellen  gerelateerd aan het verkeer en andere mogelijkheden zoals diverse speurtochten, stoepkrijten, kleuren etc.
  • Bij peuters, kleuters en kinderen met een beperking gaan wij flexibel met ons programma om zodat ook zij een leuke educatieve tijd bij ons hebben.

Kosten 5 euro per kind. Inclusief alles zoals hierboven omschreven.
Factuur wordt achteraf verstuurd, graag gegevens meenemen waar de factuur heen mag. Begeleiders en leerkrachten gerelateerd aan het aantal kinderen zijn gratis anders in overleg met coördinator en beheerder wordt er gekeken naar mogelijkheden.
 
Voor vragen of reserveringen kunt u een mail sturen naar [email protected], een PB via onze Facebook pagina verkeerstuin of contact opnemen via ons algemeen telefoonnummer verkeerstuin Utrecht:   06-28862040  ( Bij geen gehoor graag even inspreken en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug) Wij reserveren op de woensdag en donderdagen en bij uitzondering in overleg met ons op andere dagen omdat wij met vrijwilligers werken.

 
Disclaimer: Verkeerstuin Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door bezoek aan de tuin of vanwege deelname aan de verkeersactiviteiten. Schade ontstaan aan onze attributen door roekeloos gedrag daar bent u aansprakelijk voor. 

Ons werk is onze passie, onze grootste drijfveer. Het is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Ons werk daagt ons met elk nieuw project uit beter te worden en meer te bereiken.